Asociace content marketingu je odborným sdružením, jehož cílem je propagovat a zlepšovat na českém trhu content marketing, přinášet inspiraci a snažit se o edukaci. Celou microsite prochází linka, která má stejný sklon, jako linka v logotypu ACM. Tento prvek se objevoval i na všech ostatních materiálech, které akci propagovaly.