Vizuální styl a corporate identity pro hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Unikátně zachovalý hornický skanzen ve svých útrobách skrývá tzv. expozici posledního dne. Všechno zde totiž vypadá, jako by horníci opustili jeho brány teprve včera. Za padouchy se tu dokonce honil i legendární Honza Zeman! Toto úžasné místo s bohatou historií v sobě ukrývá jedinečný genius loci a i proto jsem se na něj zaměřil při tvorbě praktické části své bakalářské práce. Vznikl tak komplexní logomanuál pro tuto instituci.

Inspirací pro základní značku se staly těžní věže, které jsou neodmyslitelnou součástí důlních děl. Tyčí se nad každou šachtou a jako pomyslné majáky k sobě přitahují pozornost okolí. Jejich monumentalita se stala symbolem dolů a hornictví obecně. Ze siluet železných skeletů některých věží můžeme vyčíst i tvary písmen. Nejčastěji A a R. Toho jsem také využil při tvorbě minimalistického logotypu pro skanzen Mayrau. Účelem horizontálního obrácení písmene je upoutat pozornost právě na tento znak. Protažení chvostu pod základní dotažnici a naopak ponechání dříku nad ní má připomínat profil těžní věže viditelný na povrchu, kdy je základní konstrukce z části ukrytá v jámové budově a vzpěry zabetonovány do země.

Vzhledem k tomu, že se jedná o černouhelný důl,  nabízela se barevná kombinace sama. Fádnosti a přílišné jednoduchosti měla předcházet kombinace s chladnou metalickou modrou a výrazně žlutou barvou – evokující výstražné značení, využívané především v průmyslových prostorách. Pro celou řadu propagačních materiálů pak měly být použity strukturované, bíle potištěné kartony. Například v případě vizitek šlo o perforované archy, které se od sebe oddělovaly podobně jako poštovní známky.